Program Stypendialny Wimdu

Szczegóły programu

Zwycięzcą Programu Stypendialnego Wimdu 2013/2014 jest Pan Marcin Szczurski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gratulujemy!

Program Stypendialny Wimdu został stworzony w celu rozpoznania wśród studentów umiejętności, które są niezbędne do zbudowania udanej kampanii marketingowej w szybko rozwijającej się obecnie gospodarce światowej. Stypendium w wysokości 1000 euro będzie dostarczane co roku w lutym, by pomoc najzdolniejszym studentom, którzy zainteresowani są biznesem i marketingiem. Od czasu rozpoczęcia swojej działalności w 2011 roku Wimdu GmbH odgrywa kluczową rolę w branży turystycznej, dzięki innowacyjnym strategiom oraz kampaniom marketingowym. Nasza firma składa się z ciągle powiększającego się międzynarodowego zespołu specjalistów biznesowych i rozwija się w wykorzystaniu dynamicznego ducha przedsiębiorczości i marketingu.

Arne Bleckwenn, Wimdu GmbH CEO: "Wimdu GmbH odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości globalnej branży turystycznej. Program Stypendialny Wimdu pomoże i zachęci studentów Zarządzania i Marketingu do wypełnienia luki między wyksztalceniem zawodowym a zatrudnieniem w branży."

Aktualnie nie ma żadnych stypendiów do przyznania. Proszę spróbować sprawdzić ponownie w przyszłości.

Kto jest uprawniony:

Wszyscy uczestnicy muszą być zapisani na ostatni rok studiów na kierunku: Marketing, Biznes i Administracja lub Komunikacja w roku akademickim 2013/14. Wszystkie zgłoszenia muszą być wysłane z konta mailowego *uczelni/uniwersytetu i powinny zawierać potwierdzenie od uczelni, iż student spełnia wszystkie powyższe kryteria. Nagroda może zostać przyznana bez względu na narodowość, pod warunkiem, iż osoba ta studiuje na jednej z polskich uczelni.

Jak aplikować:

Kandydaci proszeni są o dostarczenie do naszego jury tekstu o długości od 1500 do 2000 słów opisującego kampanię marketingową Wimdu. Ma ona na celu zwiększenie popularności Wimdu w Stanach Zjednoczonych. Jury wybierze najbardziej kreatywny i przekonywujący projekt. Aplikacje na następny rok akademicki należy przesyłać od 15 października 2013 roku do 10 stycznia 2014 roku. Ogłoszenie wyników wyznaczone jest na 3 lutego 2014 roku.

Zasady i Wytyczne

  • Wszystkie dostarczone prace powinny być napisane przez uczestnika stypendium i nie mogą być plagiatem.
  • Aplikanci musza być w stanie udowodnić, że są aktualnie studentami Marketingu, Biznesu lub Komunikacji.
  • Prosimy upewnić, się że aplikacje wysyłane są z konta mailowego twojej uczelni i zawierają:
    • Kopia projektu (1500-2000 słów)
    • Potwierdzenie statusu studenta w roku akademickim 2013/14.
    • Potwierdzenie obecności na liście studentów ostatniego roku Marketingu/Komunikacji/Biznesu. (W przypadku, gdy rekrutacja nie jest jeszcze zakończona, prosimy o wysłanie potwierdzenia przyjęcia na studia w bieżącym roku.)

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wymogów i stypendium Wimdu prosimy o kontakt scholarship@wimdu.com

* Należy pamiętać, że Wimdu akceptuje jedynie aplikacje studentów, których uczelnie zatwierdziły Program Stypendialny Wimdu.

Podoba ci się ten pomysł?

Aplikuj teraz!

O Wimdu:

Wimdu jest dynamicznym europejskim start-up’em ulokowanym w Berlinie, który ma na celu budowanie rynku dla wynajmu prywatnych mieszkań. Wimdu zostało założone na początku 2011 roku i rozwijało się szybko dzięki wysoce zmotywowanemu zespołowi 300 światowych deweloperów, przedsiębiorców i sprzedawców z ponad 40 krajów świata. Założone przez Hinricha Dreilinga oraz Arne Bleckwenna, którzy chcieli wykorzystać media społecznościowe, w celu zmienienia zasad podróżowania po świecie. Wimdu otrzymało 90 mln dolarów w pierwszej fazie inwestycji. Wimdu obecnie posiada ponad 300,000 obiektów w ponad 100 krajach na całym świecie, łącząc podróżników i gospodarzy z całego globu.